مانیمانی، تا این لحظه 5 سال و 11 ماه و 4 روز سن دارد

من و مامانی و بابایی